Sat. Jul 2nd, 2022

Furniture And Fixtures Nghĩa Là Gì. Francis watson was far from being merely a furniture expert. Là đồ nội thất có thể di chuyển, đồ đạc hoặc các thiết bị khác không có kết nối vĩnh viễn với cấu trúc của tòa nhà hoặc các tiện ích.

Gỗ Acrylic là gì? Những điều nên biết về loại gỗ này
Gỗ Acrylic là gì? Những điều nên biết về loại gỗ này from dongsuh.vn

Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của ffe? The furniture is made of sycamore, beech and leather. The furniture was stiff, uncomfortable, too delicate, and too neat.

Đây Là Thuật Ngữ Được Sử Dụng Trong Lĩnh Vực Kinh Tế.

That are put into a house or other building…. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixture. Things such as chairs, tables, beds, cupboards, etc.

Trên Hình Ảnh Sau Đây, Bạn Có Thể Thấy Các Định Nghĩa Chính Của Ffe.

The rooms were empty of furniture and dust lay everywhere. Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của ffe? Ffe là viết tắt của đồ nội thất bên trong, đèn chiếu sáng và thiết bị.

Let Him Dust And Shine The Furniture.

Antuan 28 tháng một, 2022 hỏi đáp không có phản hồi. (từ cổ,nghĩa cổ) yên cương (ngựa) cấu trúc từ. The furniture was stiff, uncomfortable, too delicate, and too neat.

Furniture Ý Nghĩa, Định Nghĩa, Furniture Là Gì:

Ffe là viết tắt của đồ nội thất bên trong, đèn chiếu sáng và thiết bị. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa furniture mình. The furniture is made of sycamore, beech and leather.

The Furniture Of A Shelf.

Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ furniture. Đồ dùng, đồ đạc, vật dụng. /''''fikst∫ə'''/, vật cố định, đồ đạc đặt ở chỗ cố định, ( số nhiều) (pháp lý) đồ đạc cố định (về mặt (pháp lý) coi (như) thuộc hẳn về một toà nhà nào), bất động sản do dụng đích, (thông tục) người ở lì mãi một chỗ;

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.